Aplikace
Moje OMEGA
Adventure golf
Pondělí–pátek 6.00–22.00 h
víkend/svátek 7.00–22.00 h
Pro více informací volejte

Pravidla hry

Hřiště tvoří 18 jamek, které jsou očíslovány pořadovými čísly. Dodržujte, prosím, pořadí jamek.

Adventure golf mohou hrát jednotlivci nebo skupiny hráčů. Maximální doporučený počet hráčů v jedné skupině jsou 4. Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami předem určí.

Cílem hry je dopravit míček co nejmenším počtem úderů do jamky. Vítězem se stává hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách.

Hra na jamce začíná v prostoru před cihlovými mantinely, kde si může hráč míček na umělou trávu libovolně umístit.

Pokud míček při hře opustí dráhu, je navrácen zpět v místě, ve kterém dráhu opustil. Hráč si může posunout míček kolmo od cihlového mantinelu na vzdálenost 15 cm (odpovídá delší straně skóre karty) a připočítá si jeden trestný úder.

V případě, že míček skončí v písečné nebo vodní překážce, může hráč pokračovat hru z této překážky nebo si může míček umístit na 15 cm od kraje překážky, a to v místě, kudy byl do překážky zahrán. Hráč si připočítá jeden trestný úder.

Pokud míček skončí u některé z přírodních překážek (kamenů či palisád), je předkládán kolmo od této překážky na vzdálenost 15 cm bez trestného úderu.

Maximální počet úderů na jednu jamku je 6. Pokud se nepodaří docílit jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do skóre karty výsledek 7.

Na hřišti se nesmí pohybovat hráč bez zapůjčené (vlastní) golfové hole.

  

Nepříznivé počasí: V případě přerušení hry během prvních 30 minut kvůli nepříznivému počasí není hráčům účtován poplatek za hru. Toto pravidlo se vztahuje stejným způsobem na všechny další započaté hodiny hry.