Aplikace
Moje OMEGA

Rezervace

PRAVIDLA REZERVACÍ RAKETOVÝCH SPORTŮ:

 • Cena kurtu je platná u raketových sportů vždy pro 2 osoby na dobu 60 min. na 1 kurtu. Další nečlenské osoby na kurtu navíc hradí jednorázový poplatek 30 Kč, na členy se doplatky nevztahují.
 • Odhlašování již rezervovaných hodin a lekcí lze přes on-line systém nejpozději 24 hod předem. V případě nevyzvednutí rezervované aktivity bude účtován storno poplatek ve výši rezervované aktivity. Pokud je rezervace raketového sportu zrušena 24-8 hodin předem, je účtován storno poplatek v 50% výši.
 • Storno poplatky jsou klientovi účtovány při další návštěvě nebo uhrazeny z kreditu klienta.
 • Pro členy OmegaKlubu lze přes on-line systém rezervovat aktivity maximálně 4 týdny dopředu, pro nečleny maximálně 2 týdny dopředu. Dlouhodobé rezervace kurtů jsou vyhrazeny pouze pro členy OmegaKlubu a je nutné je řešit s managementem OMEGA centra sportu a zdraví.
 • Náhrady za odhlášené hodiny z dlouhodobých rezervací je možné si vybírat v rámci období, na které jsou tyto dlouhodobé rezervace sjednány.
 • Nečlenové mohou rezervovat raketové sporty pouze, mají-li vložený minimální kredit ve výši ceny rezervované aktivity dle platného ceníku.
 • Telefonické rušení rezervací centrum negarantuje! Členové OmegaKlubu mohou využívat on-line rezervací (včetně jejich rušení) stejně jako nečlenové, kteří mají vložen kredit a vygenerované web heslo.
 • Osobně nebo telefonicky se lze rezervovat pouze na jeden vstup.

Nápověda k online rezervačnímu systému »

PRAVIDLA REZERVACÍ SKUPINOVÝCH AKTIVIT:

 • Skupinové lekce jsou limitovány maximálním počtem dle možnosti sálu a vybavení
 • Rezervovat se můžete osobně, telefonicky nebo on-line. Nečlenové si pro osobní, telefonické i on-line rezervace musí vložit kredit (minimálně ve výši rezervované lekce). Telefonicky nebo osobně se lze rezervovat maximálně na 1 lekci.
 • Pokud se z rezervované hodiny neomluví klient minimálně 3 hodiny předem, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny lekce (bude uhrazen při následující návštěvě centra nebo stržen z kreditu).
 • Telefonické rušení rezervací centrum negarantuje! Členové OmegaKlubu mohou využívat on-line rezervací (včetně jejich rušení) stejně jako nečlenové, kteří mají vložen kredit a vygenerované web heslo.

REZERVAČNÍ SYSTÉM NÁHRADNÍKŮ NA SKUPINOVÉ LEKCE 

V případě plně obsazené skupinové lekce můžete být registrován jako NÁHRADNÍK.

 • Na webových stránkách v rezervačním systému u obsazené lekce dáte rezervovat.
 • V případě rezervace přes telefon, vás obsluha recepce může zařadit do systému jako náhradníka.

Pokud se uvolní místo, zašleme Vám e-mail.

Informace o uvolněném místě bude rozeslána hromadně všem náhradníkům. Pokud budete mít o volné místo zájem, vytvoříte si rezervaci na webu nebo po telefonu. Následně vám přijde email o potvrzení rezervace pro vaši kontrolu.