rakety

Aktuální počet volných míst v OmegaKlubu: 12

Zájemci o členství, více info zde

badminton

DEFINICE

Hráč Jakákoliv osoba hrající badminton
Zápas Badmintonové utkání mezi soupeřícími stranami, s jedním či dvěma hráči na každé z nich
Dvouhra Zápas s jedním hráčem na každé straně
Čtyřhra Zápas se dvěma hráči na každé straně
Podávající strana Strana s právem podání
Přijímající strana Opačná strana ke straně podávající
Výměna Sled jednoho či více úderů začínající podáním a trvající dokud je míček ve hře

DVOREC A JEHO VYBAVENÍ

Dvorec musí být pravoúhlý a je vymezen čarami širokými 40 mm dle diagramu A.

Čáry musí být snadno rozeznatelné, nejlépe bílé nebo žluté.

Všechny čáry jsou součástí pole, které vymezují.

Sloupky musí být vysoké 1,55 metru měřeno od povrchu dvorce a musí zůstat kolmé při napnutí sítě podle pravidla 1.10. Sloupky nesmí zasahovat do dvorce. Sloupky musí být umístěny na postranních čarách pro čtyřhru dle diagramu, bez ohledu na to, zda se hraje dvouhra nebo čtyřhra.

Síť musí být zhotovena z jemné šňůry tmavé barvy a jednotné síly s oky o velikosti od 15 do 20 mm. Samotná síť musí být vysoká 760 mm a široká minimálně 6,1 metru. Horní okraj sítě musí být ohraničen přeloženou bílou páskou o celkové šířce 75 mm, kterou prochází šňůra nebo lanko. Tato páska musí spočívat na šňůře či lanku. Šňůra či lanko musí být pevně nataženy a lícovat s vrcholky sloupků.

Horní okraj sítě je vzdálen od povrchu dvorce 1,524 metru uprostřed dvorce a 1,55 metru nad postranními čarami pro čtyřhru. Mezi konci sítě a sloupky nesmí být žádné mezery. V případě potřeby musí být konce sítě přivázány po celé šířce ke sloupkům.

MÍČEK

Míček musí být zhotoven z přírodních a nebo syntetických materiálů. Ať je míček z jakéhokoliv materiálu, letové vlastnosti musí být všeobecně obdobné vlastnostem míčku zhotovenému z přírodních per s korkovou základnou pokrytou tenkou vrstvou kůže.

Péřový míček

Míček musí mít 16 per pevně zasazených do základny.
Délka per musí být jednotná v rozmezí od 62 do 70 mm, měřeno od konce pera k horní části základny.
Konce per musí ležet v kruhu o průměru od 58 do 68 mm.
Pera musí být pevně spojena nití nebo jiným vhodným materiálem.
Základna musí mít průměr od 25 do 28 mm a být ve spodní části zakulacena.
Míček musí být o hmotnosti mezi od 4,74 do 5,50 gramů.

Nepéřový míček

Přírodní pera jsou nahrazena sukénkou nebo napodobeninou per ze syntetického materiálu.
Základna je popsána v pravidle 2.2.5
Rozměry a váha míčku musí být v souladu s pravidly 2.2.2., 2.2.3. a 2.2.6. Vzhledem k rozdílné specifické hmotnosti a dalším vlastnostem syntetických materiálů, ve srovnání s peřím, jsou však přijatelné odchylky až do 10%.
Za předpokladu, že se míček nebude odlišovat vzhledem, rychlostí letu a letovými vlastnostmi, jsou možné modifikace výše uvedených požadavků, pokud budou schváleny příslušnou členskou organizací (ČBaS) a to v místech, kde atmosférické podmínky díky místní nadmořské výšce nebo podnebí činí standardní míček nevhodným pro hru.

Testování rychlosti míčku

Při zkoušení se udeří do míčku plnou silou spodním úderem tak, aby míček byl zasažen nad zadní čarou. Míček musí být odpálen šikmo vzhůru rovnoběžně s postranními čarami.
Míček správné rychlosti dopadne do vzdálenosti v rozmezí 530 až 990 mm před protější zadní čáru dle diagramu B.

RAKETA

Raketa se skládá z rámu, který nesmí přesáhnout celkovou délku 680 mm a šířku 230 mm, a jehož jednotlivé části jsou popsány v pravidlech 4.1.1. až 4.1.5. a zakresleny v diagramu C.
Rukojeť je ta část rakety, která slouží hráči k jejímu uchopení.
Výplet je ta část rakety, která slouží hráči k odbíjení míčku.
Hlava ohraničuje vyplétanou plochu.
Hřídelka spojuje rukojeť s hlavou (podléhá pravidlu 4.1.5.).
Krček (vyskytuje-li se) spojuje hlavu s hřídelkou.

Výplet

Musí být plochý a musí sestávat ze strun buď střídavě provlečených, anebo připevněných k sobě v místě křížení. Způsob vypletení musí být jednotný a zejména nesmí být řidší uprostřed ve srovnání s ostatní plochou, a nesmí být delší než 280 mm a širší než 220 mm. Výplet však může přecházet do oblasti, kde by jinak byl krček rakety za předpokladu, že šířka takto zvětšené plochy výpletu nepřesáhne 35 mm a celková délka výpletu pak nepřesáhne 330 mm.

Raketa

Nesmí mít žádné připojené části nebo výstupky, pokud nejsou jedině a výhradně určeny k omezení nebo zabránění opotřebení nebo vibrací rakety, k rozdělení hmotnosti nebo k připevnění držadla pomocí šňůrky k ruce hráče, a pokud odpovídají svým rozměrem tomuto účelu, a nesmí mít žádné zařízení, které by hráči umožňovalo podstatně měnit tvar rakety.

SCHVÁLENÉ VYBAVENÍ

Mezinárodní badmintonová federace IBF rozhoduje ve všech otázkách týkajících se toho, zda jakákoliv raketa, míček nebo vybavení nebo prototyp používaný ke hře, vyhovuje požadavkům. Takovéto šetření může být podniknuto z vlastní iniciativy IBF nebo na žádost kterékoliv strany, včetně hráčů, funkcionářů, výrobce vybavení a národních organizací nebo jejich členů, učiněné v dobré víře a v zájmu věci.

LOSOVÁNÍ

Před zahájením hry se provede losování a strana, která vyhrála los, si zvolí podle pravidla 6.1.1 nebo 6.1.2:
zda bude podávat nebo přijímat jako první, na které straně dvorce začne hru. Straně, která prohrála losování, zůstává zbývající volba.

POČÍTÁNÍ

Zápas se hraje se na dva vítězné sety ze tří, pokud nebylo dohodnuto jinak.
Vítězem setu se stává ta strana, která jako první dosáhla 21 bodů, s výjimkou případů uvedených v Pravidlech 7.4. a 7.5.
Bod získá strana, která vyhrála výměnu. Strana vyhraje výměnu, jestliže se soupeřící strana dopustí chyby nebo míč přestane být ve hře, protože se dotknul povrchu hřište v soupeřově dvorci.
Za stavu 20:20 strana, která první dosáhne dvoubodového vedení, vyhrává set.
Za stavu 29:29 strana, která získá 30. bod, vyhraje set.
Strana, která zvítězila v předchozím setu, podává v následujícím setu jako první.

ZMĚNA STRAN

Hráči mění strany:

PODÁNÍ

Při správně provedeném podání:

Jakmile hráči již zaujali své pozice, první pohyb rakety podávajícího hráče směrem vpřed je zahájením podání.
Podání je provedeno, když je po jeho zahájení (Pravidlo 9.2.) zasažen míček raketou podávajícího hráče, nebo při pokusu podat podávající hráč míček mine.
Podávající hráč nesmí podávat, dokud přijímající hráč není připraven, ale pokud se přijímající hráč pokusí podání vrátit, má se za to, že byl připraven.
Ve čtyřhrách během provádění podání (Pravidla 9.2, 9.3) mohou spoluhráči zaujmout jakoukoliv pozici, která nebrání ve výhledu podávajícímu hráči nebo přijímajícímu protihráči.

pondělí - neděle 6:00 - 23:00
potřebujete více informací? 
   585 205 700    585 205 800

On-line rezervace

  • POZOR - změna v rezervačním systému:

    V rámci zrychlení procesu načipování klientů dochází ke změně v systému při vyhledávání shodných jmen. Klienti, kteří při svém přihlášení do on-line rezervační systému zadávali číslovku ke svému příjmení ji již zadávat nemusí.

Nabídky partnerů


Cafe Hájek
-10 % SLEVA mimo denní menu 11:00 - 14:00 hod.

více informací »

Cafe Hájek
všechny nabídky »

© OMEGA centrum sportu a zdraví, Olomouc Webdesign, Eshop a Online Rezervační Systém - ESMEDIA Interactive s.r.o.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Více informací Rozumím